Rejestracja i opłaty

Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Za pomocą formularza istnieje możliwość zarejestrowania tylko jednej osoby. W przypadku chęci zarejestrowania większej grupy osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

 

OPŁATA REJESTRACYJNA

Podstawowa opłata rejestracyjna brutto (zawiera VAT 23%) wynosi: 246 zł.

Płatność w dniu konferencji: 300 zł brutto.

Opłata obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne,
 • udział w programie naukowym spotkania,
 • przewidziane programem przerwy kawowe oraz lunch,
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

OPCJE DODATKOWO PŁATNE

Wszystkie podane niżej ceny są cenami brutto – zawierają VAT 23%.

 • Dopłata brutto do pakietu z noclegiem w Airport Hotel Okęcie ze śniadaniem w terminie 22-24.11.2024:
  • pokój 1-osobowy*: 420 zł/dobę,
  • pokój 2-osobowy*: 490 zł/dobę
 • Lunch dla osoby towarzyszącej**, sobota, 23.11.2024: 150 zł

*opcja dostępna do wyczerpania miejsc, istnieje możliwość rezerwacji noclegów bezpośrednio w hotelu Airport Hotel Okęcie zgodnie z cennikiem dnia hotelu.

**Uwaga: Organizator nie przewiduje udziału w konferencji osób towarzyszących, za wyjątkiem możliwości wykupienia dodatkowego lunchu, organizowanego poza strefą edukacyjną i wystaw.

OSOBY TOWARZYSZĄCE

Organizator niniejszym oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

KOREKTY FAKTUR, ZMIANY W REJESTRACJI

W przypadkach: konieczności wystawienia korekty faktury, wysyłki duplikatu faktury lub zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 40 zł brutto za każdy taki incydent.


REALIZACJA PŁATNOŚCI

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank:mBank SA
Nr konta:81 1140 2004 0000 3502 8309 3354
SWIFT CODE:BREXPLPWMBK
Tytuł wpłaty:należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: PULMOTRANSPLANT
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta:AltaSoft Sp. z. o.o , ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Płatność na miejscu możliwa jest gotówką, kartami VISA i Mastercard.


WARUNKI ANULACJI i ZWROTU OPŁATY

 1. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wnioskuZwracana kwota
do dnia 31.08.2024 r.Zwracana jest wpłacona kwota pomniejszona o opłatę manipulacyjną 40 zł brutto
do dnia 30.09.2024 r.50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 30.09.2024 r.Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Spotkaniu opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Sympozjum.
 3. W razie braku możliwości realizacji Spotkania w formie stacjonarnej spowodowanej Siła Wyższą, zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty – o ile zostanie podjęta decyzja o organizacji spotkania online, a uczestnik będzie zainteresowany taką formą udziału; następuje automatycznie do 30 dni od momentu publikacji na stronie decyzji o zmianie formy realizacji Spotkania.