Kontakt

Biuro Organizacyjne

AltaSoft Sp. z o.o.

ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice

tel: +48 (32) 259 83 99, 98, 96
fax: +48 (32) 259 83 98 wew. 18
e-mail: konferencje@altasoft.pl
www.altasoft.pl

KRS: 0000558517, REGON: 361525651, NIP: 6342839789

Organizator

Stowarzyszenie „Zdrowe Płuca”

ul. Jaszowiecka 8/49, 02-934 Warszawa

KRS: 0000052789, REGON: 017386791, NIP: 5272354192


Partner naukowy

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. +48 22 599 25 62, +48 22 599 10 69

Kontakt w sprawach naukowych:
• prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
• dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski